Stordal IL

Stordalsrennet 2014

INNBYDING TIL
Stordalsrennet
22. MARS 2014

Stordal IL Langrenn har gleda av å invitere til Stordalsrennet, som også er Sparebanken Møre cup (9). Renndagen er laurdag 22. mars 2014 kl. 13.00 på Stavsengfjellet Skisenter.

Klasser:
G 8-10 år 500m J 8-10 år 500 m
G 11-12 år 500 m J 11-12 år 500 m
G 13-14 år 1.000 m J 13-14 år 1.000 m
G 15-16 år 1.000 m J 15-16 år 1.000 m
M 17 år 1.500 m K 17 år 1.000 m
M 18 år 1.500 m K 18 år 1.000 m
M 19/20 år 1.500 m K 19/20 år 1.000 m
M senior 1.500 m K senior 1.000 m

Rennreglement, Sprint fristil:
I staden for prolog, blir det innleiande heat for å kvalifisere seg til A, B eller C finale. Alle får gå minst 1 finale. Startplasseringa i finalar ut frå resultat i innleiande heat. Det blir kun A- og B-finalar klassevis. Evt. fleire finaler ved behov.

Premiering:
Full premiering for 8-16 år. 1/3 premiering for junior og senior. Uttrekkspremiar
Premiar blir ikkje ettersendt

Påmelding :
Elektronisk på ”MINIDRETT” innan torsdag 20. mars kl. 23.59.
Starkontingent:

• 16 år og yngre: kr 100,-
• 17 – 20 år kr. 115,-
• Senior kr. 130,-

Betaling:
Startkontingenten blir fakturert klubbane på etterskot. Dobbel startkontingent ved etterpåmelding.

Startlisens:
Alle løparar f.o.m datoen dei fyller 13 år må ha startlisens. Sal av eingongslisens på rennkontoret

Premieutdeling:
Premieutdeling rett etter at rennet er avslutta.

Rennkontor:
I skibygget ved stadion.

Garderobe:
Stordalshallen ved Stordal skule.

Løypekart:
Blir hengt opp ved rennkontoret og lagt ut på www.stordalil.no

Kafe/kiosk:
I skibygget ved stadion.

Rennleiar: Pål Bjørn Øvrebust
Koordinator: Erik Røkke– erik.rokke@sbm.no – mob 97113383
Løypeansvarleg: Ole Magnar Øvrebust
TD:

Henting av startnummer klubbvis på rennkontoret frå kl 11:00
Parkering: Ved hoppbakken mot avgift kr 50 pr bil. Det er ikkje adgang til å parkere langs vegen.

Overnatting:
Forslag på overnatting i Stordal:
• NILSGARDEN www.nilsgardstunet.no
• STORDAL CAMPING: www.stordalcamping.com
• BLÅTIND –– www.blaatind.no

STORDAL IL LANGRENN ØNSKER LØPARAR, FORELDRE OG ØVRIG PUBLIKUM
VELKOMNE TIL RENN PÅ STAVSENGFJELLET!

VÅRE SPONSORAR

Grasrotandelen
Coop Marked
Tafjord
Busengdal Transport
Pedro
Gjensidige
Sparebanken More
Orskog Energi