Stordal IL

Leiarkurs for ungdom

Skrive av: John Kristian Hjelle
Innlagt den 13.12.2011

Møre og Romsdal idrettskrets, i samarbeid med Sør-Trøndelag idrettskrets, inviterer til Leiarkurs for ungdom mellom 15 og 19 år.
Del 1 av kurset er frå fredag 27. januar kl. 17.00 til søndag 29. januar kl. 15.00, og søknadsfristen er 9. januar.

Er du medlem av Stordal IL, mellom 15 og 19 år og interessert, vil Stordal IL støtte deltakinga di på kurset.
Kontaktperson vedrørande påmelding:
Vigdis Hove Øie, epost: vigdis.hove@mimer.no / telefon: 41425595

LEDERKURS FOR UNGDOM 15-19 år

Tid
Del 1 27. - 29. januar 2012
Start fredag kl 1700 og avslutning søndag kl 1500.

Sted
Vikaneset http://www.vikaneset.no på Frei i Kristiansund kommune

Målgruppe
Engasjert ungdom mellom 15-19 år som kan tenke seg lederoppgaver i idretten, enten som trener, leder, styremedlem osv. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper hos deltakeren, men erfaring fra verv og oppgaver i klubb kan være en fordel.

Målsetting:
Lederkurs for ungdom 15-19 år skal forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kurset gir deltakerne relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.

Kursopplegget vil gjøre det enklere for deltakerne å kunne ta medansvar i egen klubb. I tillegg til kompetansen deltakeren tilegner seg, er det stort fokus på sentrale elementer som selvtillit, taleteknikk og trygghet.

Kurset er delt inn i følgende moduler:

  • teambuilding
  • selvtillit og selvfølelse
  • ledelse og lederrollen
  • ungdom i sentrum
  • idrettens organisasjon
  • arbeids- og endringsverktøy
  • kommunikasjon
  • retorikk
  • coaching

Kurset går over en helg, etterfulgt av praksisoppgaver i egen klubb og en oppfølgingsdag/korthelg i april/mai. Alle deltakere får kursbevis etter fullført kurs og dokumentert praksis. Klubben oppfordres til å følge opp deltakerne i praksis og gi dem mulighet til oppgaver/verv i etterkant av kurset.

Arbeidsformer under kurset
Aktivitet og involvering, actionfylte pauser, arbeid både individuelt, i grupper og i fellesskap. Diskusjoner og artige leiker. Dette er ikke et kurs hvor man bare sitter stille og lytter!

Overnatting, mat og reise
Overnatting i rorbuer (4 pr. rorbu) og måltider serveres i hovedbygg.
Kurset er lagt opp slik at deltakerne kan benytte offentlig transport.
Nærmere informasjon om transport gis til aktuelle deltakere.

Kurslærere
Karina Andersen Aas og Atle Rolstadaas - begge voksne ungdommer med bakgrunn fra ulike idretter. Det er i tillegg med medhjelper fra idrettskretsen.

Kursavgift
Kr 750,- pr. deltakere som dekker begge kursdeler, overnatting og mat.
Avgiften betales inn når bekreftelse om deltakelse er mottatt fra idrettskretsen.

Du får tilsendt bekreftelse om deltakelse i løpet av en uke etter søknadsfristen.

Du finner søknadsskjemaet her: http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Lederkursforungdom.aspx

Støttespelarar

Grasrotandelen
Tafjord
BEPA 3D-engineering
Busengdal Transport
Helland Møbler
Pedro Eiendom
Sparebanken More
Stordal Billag
Stordal Kommune
Stordal Mobler
Stordalshallen
Orskog Sparebank