Stordal IL

Pressemelding

Løypekjøring med ny maskin i øvre Stordal!

Stordal Idrettslag/Fjellservice (FS) har nå investert i ny løypemaskin og trenger hjelp til finansiering og drift fra Øvre Stordal Vel (ØSV). Tidligere har FS selv stått for investering/drift, med hjelp fra hytteeiere, sponsorer og velvillighet fra Stordal kommune. Til dette har FS hatt 10 års avtaler, hvor de fleste går ut nå i 2014. Å fornye disse anser FS å være en så stor jobb at de kom med en forespørsel til ØSV om de kunne tenke seg å overta denne finansieringen. ØSV sitt styre sa ja til dette under forutsetning av 200 medlemmer, noe som sikrer bidrag til FS i tillegg til egne aktiviteter. Det siste har vært avgjørende for ØSV, sier formann i ØSV Karl Erik Tørlen. Gjennom sommeren og høsten har ØSV hatt fokus på aktiviteter til glede for alle fritidsboligene, som utvikling av Øyna til bade og rekreasjonsområde.Videre er det utført en formidabel rekruttering av nye medlemmer. Pr dags dato har ØSV ca 170 medlemmer som har betalt i 2014 eller gjort avtale om medlemsskap for 2015. Begge parter håper å komme i mål før avgjørelsen blir tatt 28. desember, og dermed at fritidsboligene nå løfter i flokk slik at vi sikrer at FS fortsatt kan få kjørt løypene fra Almås- Overøye- Langsætrane og videre mot Storvatnet, Lillevatnet og Kleiva. Leder i Fjellservice Kristen Leganger sier at Stordal Idrettslag/Fjellservice fortsatt skal eie og drifte løypemaskina.

ØSV sitt motto i år har vært EN FOR ALLE OG ALLE FOR EN, sier Karl Erik Tørlen, som er svært fornøyd med en økning på over 100 fritidsboliger. Disse har sett nødvendigheten av å sikre drift av løypemaskina og utvikle området for hyttefolk og tilreisende. Nå gjenstår det bare å få på plass de siste 30 medlemmene, slik at løypemaskina får de nødvendige midlene på plass. Her er det bare å ta kontakt med oss, sier de begge, eller gå inn på hjemmesida til ØSV ovrestordalvel.no, hvor det står kontaktpersoner i ØSV. Både Tørlen og Leganger har tro på at de kommer i mål med de siste 30 avtalene.

VÅRE SPONSORAR


Grasrotandelen
Tafjord

Busengdal Transport

Fjords