Linkar

Under her finn du linkar av ulikt slag som vi vil legge ut etterkvart.

Gode samarbeidspartnerar i Stordal:

Stordalshallen

Vert mykje nytta av dei fleste idrettane i idrettslaget.

Arena Overøye

Uvurderleg for alpingruppa, og vert mykje nytta av dei fleste i Stordal.

     
     
     
     
     
     

-- Printa ut frå STORDAL IL si heimeside, www.stordalil.no, under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as