Stordalingen

Stordalingen var eit informasjonsorgan for Stordal Idrettslag, eit magasin som det vart utgitt 6 nummer av før det stoppa opp.
Stordalingen vart delt ut gratis til huseigarar og hytteeigarar i Stordal kommune, samt til alle sponsorar.
I tillegg vart Stordalingen i sesongen lagt ut på Stordal camping slik at turistar og andre interesserte kunne ta seg eit eksemplar.
Stordalingen sitt hovedformål var å kommunisere nyheiter frå Stordal Idrettslag, og var tenkt å erstatte dei ulike programhefta som undergruppene i laget laga til kvar for seg.
Etter ei stund stranda det på ressursar til å stå for det praktiske arbeidet med magasinet.
Men det stig etterkvart kanskje opp av oska på nytt...?

Du kan her laste ned PDF-filer av dei 6 nummera som vart tillaga av Stordalingen.


-- Printa ut frå STORDAL IL si heimeside, www.stordalil.no, under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as