Organisasjon

Organisasjonsplan vedtatt på årsmøte i Stordal IL 12. april 2012

HOVEDSTYRET (velgast på årsmøte)

Leiar: Vigdis Hove Øie 2009 / 2013
Nestleiar: Helga Øvrebust 2012 /2014
Økonomiansvarlig: Hildegunn Ulvestad 2011 / 2013
Repr. fotball: Jens Øvrebust 2012 / 2014
Repr. vinteridrett :Erik Røkke 2012 / 2014
Repr. andre grupper: Rune Westerås 2009 / 2013

BARNEIDRETT

Styremedlem: Ole Andrè Vidhammer - ole.vidhammer@helland.no
Styremedlem: Siv Birgit Øvrebust
Styremedlem: Anita Hallan
Styremedlem: Oddbjørn Nilsen

FOTBALL

Leiar: Jens Øvrebust
Nestleiar/Baneansv.: Bård Hove
Kasserer: Kari Anne F Hove
Sportslig leiar A-lag: Lars Petter Aasen
Leiar aldersbestemt: Elin Amdam

LANGRENN

Leiar: Erik Røkke - erik@breiband.org
Nestleiar: Anne Berit Løset
Økonomiansvarleg: Ketil Solberg
Sportslig ansvarlig : Pål Bjørn Øvrebust
Styremedlem : Eli C. Kjersem Vestre

HOPP

Leiar: John Kristian Hjelle - john.kristian.hjelle@mimer.no
Nestleiar: Hilde Rødset
Økonomiansvarleg: Jarle Helgesen
Oppmann: Per Ivar Skodjereite

ALPIN

Leiar: Ole Hermann Busengdal - ole@enviropac.no
Nestleiar: Olai Nakken
Økonomiansvarleg: Frank Olsen
Oppmann: Vibeke Helland
Foreldrekontakt : Lise Busengdal

FRIIDRETT

Leiar: Rune Westerås - rune@orskogsparebank.no
Medlem: Arnstein Arnes
Medlem: Brita Lirhus
Medlem: Liv Fløtre

TRENINGSSENTERET

Leiar: Ole Andre Vidhammer - ole.vidhammer@helland.no
Økonomiansvarleg: Elin Amdam
Styremedlem:Vigdis Hove Øie
Instruktør:Andreas Kirkebøe
Instruktør: Sindre Holtleite

STORDAL FJELLSERVICE

Leiar: Kristen Leganger - kristen.leganger@hotmail.com
Nestleiar / Scooteransv.: Tore Hallan
Økonomiansvarleg: Arnljot Worren
Medlem: Arnfinn Vedlog
Medlem : Kjell Arne Midtbust

STYREREPRESENTANT SIL STORDALSHALLEN (velgast på årsmøte)

Repr.: Pål Bjørn Øvrebust 2012 / 2014
Vara: Jan Ove Øvrebust 2012 / 2014

STYREREPRESENTANTAR SIL STAVSENGFJELLET SKISENTER (velgast på årsmøte)

Repr. 1: Vigdis Hove Øie 2012 / 2014
Repr. 2: Rune Westerås 2012 / 2014

STYREREPRESENTANTAR SIL FJELLBAKKEN (velgast på årsmøte)

Repr. 1: Sindre Helland 2012 / 2014
Repr. 2: Per Ivar Skodjereite 2012 / 2014

STYREREPRESENTANT SIL STORDAL ALPINSENTER (velgast på årsmøte)

Repr.: Tor Petter Innselset 2012 / 2014

VALGNEMND ( velgast på årsmøte )

Leiar: Anita Hallan 2012 / 2014
Medlem: Hilde Rødset 2012 / 2014
Vara: Torunn Sund Tafjord 2012 / 2014

REVISOR ( velgast på årsmøte )

Bente Nakken Nilsen 2012 / 2014
Solveig Holmelid 2012 / 2014


-- Printa ut frå STORDAL IL si heimeside, www.stordalil.no, under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as