Endra dato for årsmøte

Skrive av: John Kristian Hjelle
Innlagt den 18.03.2013

Dato for årsmøte i Stordal Idrottslag er endra til 15. april klokka 20.00.

ÅRSMØTE STORDAL IDROTTSLAG

Mandag den15.april 2013 kl. 20.00 på Pedro-bygget

SAKLISTE:

1. Innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar og skrivar

3. Val av to personer til å skrive under protokollen

4. Sykkeltrimmen 1.mai

5. Årsmeldingar

6. Resultatregnskap og balanse

7. Revisjonsmelding

8. Organisasjonsplan

9. Vedtekter

10. Val

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 7.april.
95 års jubileumskake m.m.

Vel møtt!!
Helsing styret


-- Printa ut frå STORDAL IL si heimeside, www.stordalil.no, under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as