Bli med på kurs for tillitsvalte!

Skrive av: John Kristian Hjelle
Innlagt den 23.02.2013

7. og 14. mars vert det arrangert kurs for tillitsvalte innan frivillige lag og organisasjonar i Norddal og Stordal. Kurset er gratis, og gir generell kompetanseheving innan organisasjonsarbeid. Alt frå innsikt i grunnleggjande organisasjonskunnskap til korleis handtere sekretær- og kasserarfunksjon, og korleis gjennomføre møter. Meld deg på! Påmeldingsfrist er 1. mars.
Kursleiar er Ulrik Opdal, VOFO og Møre og Romsdal idrettskrets, og kurset vert halde på Stordal frivilligsentral.
Les invitasjonen og påmeldingsinformasjon HER .


-- Printa ut frå STORDAL IL si heimeside, www.stordalil.no, under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as